Ученици

Утвърден училищен план-прием за учебната 2020-2021 година

Прием на ученици в I и V клас