През  м. октомври  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белица бе включено в програма  „Квалификация 2018" – модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медитация и развита IT структура“. На 25 и 26 октомври пет учители от училището посетиха училището в с. Сотиря, обл. Сливен.

Колектива на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  с. Сотиря  представиха иновативните технологии и методи, с които работят. Ето и част от тях:

1.       Електронна платформа „Феникс“

2.       Мултимедийни проектори

3.       TOUCH SCREEN монитор

4.       Платформа „MozaBook

5.       Платформа Envision

6.       Платформа „Уча се“

7.       Различни проекти, по които училището работи

8.       Крайни резултати от национални и европейски проекти

Всички  бяха впечатлени от топлото посрещане и постиженията на целия колектив в работата с ученици – билингви.

Учениците от III „а“ клас при СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Белица с класен ръководител г-жа Джембазка проведоха интерактивен урок на тема „Моята родина – част от Балканския полуостров“. Електронният вариант на урока, презентациите и уроците от електронната платформа „Уча.се“ помогнаха на третокласниците бързо, лесно и интересно да овладеят учебния материал!
Учениците от III "б" при СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Белица  клас заедно с г- жа Цветана Кондакова показаха своите знания по Български език и литература чрез иновативни и интересни за тях методи и технологии. Учениците много умело използват интерактивната дъска, с която работят в различни часове. Чрез платформата "Уча се" децата лесно усвояват новите знания в училище.