Франция

Учителска визита във Франция – целта на първата среща по проекта, която се състоя в Париж, беше да се запознаят всички страни участнички в проекта. Там не присъстваха ученици, но ние – учителите-участници, представихме на партньорите презентации, изготвени от нашите деца на тема „Моята страна – моят роден град“ и „Моето училище“.