Румъния

На заключителната среща беше направена оценка на изпълнението на проектните дейности, влиянието на проекта върху различните целеви групи, както и върху отделните училища като образователни институции. В изпълнението на проектните дейности се включиха около 50 ученика от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Белица, част от които имаха възможността за посетят чужди страни, да контактуват със съучениците си от други държави и да опознаят културата и традициите на страните-партньори.