Гърция

Ученическа визита в Гърция – целта на поредната среща по проекта, която се състоя в Птолемаида, беше да се представи поредния краен продукт от проекта, а именно Книга с традиционни рецепти от всички страни участнички в проекта.