Проект „Еразъм +“

Информационна среща по проект „Образователна философия за ново поколение“

На 16.11.2017 г., в Информационния център към читалище „Георги Тодоров“ – Белица, се проведе първата информационна среща по проект „Образователна философия за ново поколение“, финансиран от секторна програма „Еразъм +“.
На срещата присъстваха родители, учители, ученици и представители на местната общност.
Екипът, работещ по проекта, запозна присъстващите с общите цели на програмата и проекта, предвидените бъдещи дейности и мобилности с ученици, минал опит по други международни проекти. Обсъдени бяха и допълнителни организационни въпроси, касаещи възможността на учениците да пътуват и бъдат настанени в семейна среда, както и тази да приемат ученик вкъщи, което е предвидено да се случи през април 2019 г.
Най-интересната част от срещата, беше представянето на презентациите, изготвени от нашите ученици – бъдещи участници в проекта, които представиха информация и снимки от забележителностите на страните, в които предстои да се пътува, както и съответните градове, които ще посетят. Айше Джемал, Калина Апостолова и Белсан Коренарска представиха презентацията си за Мартина Франка, Италия. Аманда Караалиева и Медиха Крълева запознаха присъстващите със забележителностите на Полша и гр. Вроцлав. Медия Джембазка и Джемиле Куньова ни показаха красотите на столицата на Литва – Вилнюс, а Алия Моллова, Али Колашов и Тасин Къшев ни представиха информация за Испания, Мурсия и Абаран. 
Родители и учители се съгласиха, че няма по-добър начин за мотивиране на учениците да изучават чужд език и развиват допълнителни умения от участието в точно такъв тип дейности, където децата имат възможност да приложат наученото в училище на практика.
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ се радва, че такъв тип дейности ще бъдат изпълнени за първи път в нашето училище и нашата общност, затова благодарим на родители и ученици за подкрепата.
Екипът по проекта поздравява учениците за чудесните презентации. Вярваме, че заедно можем да постигнем страхотни резултати!

Първа международна среща по проект „Образователна философия за ново поколение“

Учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица участваха в първа международна среща по проект „Образователна философия за ново поколение“, финансиран по секторна програма „Еразъм +“. Събитието се проведе в Мурсия, Испания в периода 22-25 октомври 2017 г. Продължителността на проекта е две години, в рамките на които нашите ученици ще имат възможност активно да участват в него, да развият допълнителни умения и компетентности чрез изпълнение на проектните дейности. Наши партньори по проекта са страните Испания, Италия, Полша и Литва.
Предвижда се ученици от нашето училище да участват в международни обучителни срещи.