Олимпиада по Български език и литература V - VІІ клас - Общински кръг 
10.12.2019г. от 14:00ч.
Олимпиада по Математика възрастова група ІV - VІІ клас - Общински кръг 
11.12.2019г. от 14:00ч.