Протокол за избор на постоянни и резервни членове на обществения съвет