Заповед за определяне на общ числен състав на Обществения съвет