Държавен план-прием в VIII клас в

 

Средно    училище   „Св.Св.Кирил и Методий“  гр.Белица

 

За учебната 2021/2022 година за държавния план-прием има утвърдени две паралелки:

 

·        Профил „Икономическо развитие“ – 1 паралелка с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

1.     География и икономика;

2.     Английски език

 

·        Профил „Природни науки“ – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

1.     Биология и здравно образование;

2.     Химия и опазване на околната среда


Образуване на бала:

Профил „Икономическо развиетие”,  1 паралелка-класен ръководител Антоанета Люткова-Мадолева

·           Удвоената оценка от тест НВО по български език и литература.

·           Удвоената оценка от тест НВО по математика.

·           Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование.

·           Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

 

Профил „Природни науки”,  1 паралелка-класен ръководител Димитрина Мраценкова

·            Удвоената оценка от тест НВО по български език и литература.

·            Удвоената оценка от тест НВО по математика.

·            Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.

·            Оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.