В СУ "Св. Св. Кирил и Методий" се осъществява дневна форма на обучение.