ОТЧЕТ за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация при СУ " Св.Св. Кирил И Методий" гр. Белица за периода от 01.01.2019 г до 31.12.2019 г