Бюджет на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица за 2019