Дарителска кампания "Да отворим душите си за добро"

ДА ОТВОРИМ ДУШИТЕ СИ ЗА ДОБРОТО!
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" провежда дарителска кампания "Да отворим душите си за доброто!". Всички учители участват в нея, като даряват малка част от заплатата си за фонд, който ще бъде използван за:
- следоперативна рехабилитация на наш ученик;
- закупуване на мобилно устройство - смартфон, на ученик в неравностойно положение;
- 30 деца и техните семейства ще бъдат подпомогнати с хранителни стоки, които сами могат да изберат в определени магазини в града.
Човечността няма цена, добротата няма граници. Благотворителността е традиция в нашето училище. Нека помогнем на повече деца в това трудно положение да усетят светостта и духа на предстоящите празници.